Project Chemotherapie Buiten gepubliceerd in vakblad Glas in Beeld

In de septembereditie van het vakblad Glas in Beeld is een fraaie publicatie verschenen van het Project Chemotherapie Buiten. Het artikel gaat uitgebreid in op de eigenschapen van het toegepaste glas in de dakvlakken van het paviljoen. Dit bestaat uit … Lees verder